Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector

Economische effecten

Economische effecten zijn vaak in euro's uit te drukken. Het gaat dan om dingen als vastgoedwaarde, bestedingen van bezoekers of werkgelegenheid. Dit zijn niet de dingen waarvoor een culturele organisatie 'op aarde' is, maar dat neemt niet weg dat dit soort effecten vaak wel degelijk bereikt worden.

Binnen de categorieën hiernaast is het mogelijk om zelf een effect te definiëren, te beschrijven en te analyseren. Onderstaande vragen kun je gebruiken om een effect te kiezen dat op jouw organisatie van toepassing is:
  • Wat is de rol van jouw organisatie in de lokale economie?
  • Welke economische activiteiten zijn er in de omgeving van jouw organisatie c.q. in de omgeving van plekken waar activiteiten plaatsvinden?
  • Wat zou er op economisch gebied mis gaan als jouw organisatie er opeens niet meer was?
  • Hoe profiteren anderen van de aanwezigheid en de activiteiten van jouw organisatie?

Toerisme en vrijetijdsbestedingen

Door de aanwezigheid of de activiteiten van een organisatie worden extra bezoekers aangetrokken tot de stad of het gebied. Deze bezoekers doen additionele uitgaven in bijvoorbeeld de nabijgelegen horeca.

voorbeelden

  • Bestedingen van toeristen voor wie de aanwezigheid van een culturele instelling een belangrijk motief is om een stad te bezoeken.
  • Bestedingen van bezoekers in een wijk waarin een culturele instelling als ankerpunt fungeert.

Leefbaarheid

Door de activiteiten en/of de aanwezigheid van culturele organisaties wordt de aantrekkelijkheid, veiligheid of vastgoedwaarde van een wijk, stad of gebied vergroot.

voorbeelden

  • De (fysieke) opwaardering van een gebied waarin een culturele instelling als ankerpunt fungeert.
  • De afname van criminaliteit in een wijk nadat een culturele instelling zich er heeft gevestigd of er activiteiten begon uit te voeren.
  • Culturele activiteiten die in een wijk door anderen worden uitgevoerd, en die het gevolg zijn van een groot festival dat er jaarlijks door de instelling georganiseerd wordt.
volgende