Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector

Wat ga ik evalueren?

ticoocw01_th.png

In de BIS-monitor zijn waarden, effecten en randvoorwaarden opgenomen. Op basis van de visie, missie en ambities van jouw organisatie kies je welke van deze onderwerpen je gaat evalueren.

Elke culturele organisatie handelt vanuit haar culturele waarden. Op basis van deze waarden worden activiteiten bedacht en uitgevoerd. De activiteiten van een culturele organisatie kunnen verschillende effecten hebben. Een effect op bezoekers of deelnemers, een effect op de maatschappij of een effect op de economie. Activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd als randvoorwaarden binnen de culturele organisatie en diens omgeving op orde zijn.

Onderstaand figuur maakt de relatie tussen de waarden, effecten en randvoorwaarden in de BIS-monitor inzichtelijk.

diagram4_th.png

Klik hier om onderwerpen te
kiezen voor jouw BIS-monitor

kies onderwerpen