Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector
 

Contact

De BIS-monitor is ontwikkeld door aemuse en Rebel en technisch gerealiseerd door Maurits de Bruijn in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van OCW.

De BIS-monitor had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de hulp en het inzicht van de Nederlandse Museumvereniging, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en de Koepel Opera.

Voor vragen over de BIS-monitor kunt u contact opnemen met uw accounthouder of het contactformulier op cultuursubsidie.nl gebruiken. We hebben ook een aantal vragen en antwoorden opgenomen in de Q&A