Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector

Resultaat

ticoocw04_th.png

In de voorgaande fases van de BIS-monitor heb je eerst intern en vervolgens met externe stakeholders gereflecteerd. Dat heeft per onderwerp en per methode tot zowel positieve als negatieve inzichten geleid.

Nu is het zaak om de impact van je activiteiten te duiden. Dat doe je door het vergelijken van de resultaten van de interne reflectie met de resultaten van de reflectie met externe stakeholders. In de onderstaande download staan hulpvragen en tips om de resultaten van de zelfevaluatie te duiden en terug te brengen in je organisatie.

Inzet van resultaten
De resultaten van de BIS Monitor zijn voor meerdere doeleinden inzetbaar:
  • Het geven van inzicht in de impact van jouw activiteiten.
  • Het leveren van input bij het beantwoorden van vragen in de aanvraagprocedure 2017-2020.
  • Het leveren van input voor een nieuw activiteitenplan.
  • Het ondersteunen bij het nadenken over de toekomst van de organisatie.