Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector

Culturele waarden

Onderstaande vragen kun je gebruiken om de waarden te kiezen die op jouw organisatie van toepassing zijn:
  • Wat zijn de drijfveren van jouw organisatie?
  • Wat wil je vanuit een artistiek oogpunt bijdragen aan jouw vakgebied c.q. aan de samenleving?
  • Welke woorden staan in de missie van jouw organisatie c.q. zou je zonder meer in de missie van jouw organisatie kunnen opnemen?

Authenticiteit

De organisatie streeft naar een waarneembare oorspronkelijkheid in wat zij maakt, collectioneert of programmeert. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de uitvoerder(s), maker(s) of organisatie in het culturele landschap.

Artistieke innovatie

De organisatie streeft ernaar de grenzen van het eigen vakgebied te verleggen en daarmee navolging te creëren.

Vakmanschap

De organisatie streeft naar ambachtelijk werk met een zo groot mogelijke technische perfectie door het continue aantrekken en stimuleren van de kennis en kunde van makers en uitvoerders.

Toonaangevend

De organisatie streeft ernaar om met wat zij maakt, collectioneert of programmeert (inter)nationaal leidend te zijn in de sector.

Contextualiseren

De organisatie streeft ernaar om door (her)interpretatie artistieke tradities, repertoire of collectieve verhalen in een nieuwe context te plaatsen.

Continuïteit

De organisatie streeft ernaar om cultureel erfgoed te onderzoeken, te bewaken en te ontsluiten voor toekomstige generaties.

Ontplooien

De organisatie streeft ernaar met wat zij maakt, collectioneert of programmeert bij te dragen aan de bewustwording, kennisverwerving en de ontwikkeling van het creatief vermogen van kinderen en volwassenen.
volgende