Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector

Welkom bij de BIS-monitor

De BIS-monitor is een instrument voor zelfevaluatie waarmee je als culturele organisatie beter zicht krijgt op de culturele, maatschappelijke en economische waarde van jouw activiteiten.

De BIS-monitor biedt je onderwerpen en evaluatiemethoden voor zowel interne reflectie als reflectie met stakeholders. Je zet de monitor zo groot of zo klein in als je zelf wilt en je kiest zelf welke onderwerpen je gaat evalueren. Zo ontstaat voor iedere organisatie een monitor op maat.

De resultaten van de BIS-monitor helpen je om strategisch na te denken over de toekomst en jouw positionering in de samenleving. Daarbij levert de monitor belangrijk materiaal om jouw focus te beargumenteren wanneer je een aanvraag doet voor een vierjaarlijkse subsidie in het kader van Regeling op het specifiek cultuurbeleid voor de periode 2017-2020.