Ministerie van OCW


Het instrument voor zelfevaluatie in de culturele sector

Interne reflectie

ticoocw02_th.png

In een interne reflectie ga je het gesprek aan met mensen binnen je eigen organisatie. Deze stakeholders vormen de kern van of staan dicht bij jouw organisatie. Welke mensen meedoen aan de interne reflectie is afhankelijk van de onderwerpen die je kiest voor de evaluatie met de BIS-monitor.

Tijdens de interne reflectie leg je de relatie tussen de waarden, effecten en randvoorwaarden en de visie, missie en activiteiten van je organisatie. Hoe vinden je medewerkers dat de organisatie het doet? Stroken de doelstellingen van de organisatie met dat wat je medewerkers belangrijk vinden? Hoe ervaren zij dat in de praktijk?

Klik hier om evaluatiemethoden te
kiezen voor de interne reflectie

kies methoden